DOWNTOWN DEVELOPERS DONEERT AAN STICHTING LOTJE.

December 2019

Medio 2019 is DOWNTOWN DEVELOPERS in contact gekomen met Stichting Lotje. Stichting Lotje biedt incidentele hulp, klein of groot, die echt een verschil maakt voor het kind. Deze bijdrage kan financieel zijn of, afhankelijk van de situatie, in de vorm van hulpgoederen zoals kleding, schoenen of wat op dat moment echt nodig is.

Zonder dat je het ziet of weet, is leed vaak dichterbij dan je denkt. Wij willen kinderen in schrijnende situaties helpen en opvrolijken. Daarvoor staat Stichting Lotje in contact met professionals, zoals gezinscoaches, die dagelijks met gezinnen werken. Stichting Lotje is een ANBI.

DOWNTOWN DEVELOPERS heeft een financiële bijdrage geleverd aan Stichting Lotje zodat men er voor kan zorgen dat de wereld voor een kind net even wat rooskleuriger wordt. Het is de bedoeling dat DOWNTOWN DEVELOPERS ieder jaar een financiële bijdrage zal leveren maar er wordt momenteel ook gekeken op welke andere manieren er nog meer hulp kan worden geboden.

2020-08-28T15:28:57+00:00